Tipus Provador d'humectabilitat de superfícies de teixit