Comprovador de resistència a la humitat superficial