Corona Pen

  • Corroform

    Corroforme

    Australian IDM, l'instrument està dissenyat i produït per Australia IDM, utilitzat principalment per provar instruments dedicats i plegats en paper.
  • Corona pen

    Corona pen

    Diferents materials de tracció com el britànic Schuman, el britànic domèstic 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 poden provar amb precisió si la tensió superficial de la pel·lícula de plàstic arriba al valor de la ploma de prova.Feu que l'usuari entengui aquesta pel·lícula si és adequada per a la impressió.